Thiết Bị Định Vị Theo Dõi

Loại thiết bị định vị gắn trên xe của chúng tôi ngoài khả năng theo dõi còn có thể nghe trộm, theo dõi từ xa có chức năng định vị GPS có hiển thị đầy đủ thông tin như số nhà, địa chỉ, tên đường, một cách chính xác giúp Bạn xác định mục tiêu nhanh chóng, đồng thời có máy chủ tự động sao lưu dữ liệu giúp Bạn có thể xem lại khi cần và truy xuất dữ liệu để lưu trữ làm bằng chứng.