GPS Dẫn Đường

Định vị dẫn đường còn gọi là hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh, gọi tắt là Navi GPS. Là hệ thống thực hiện định vị nhờ vào các vệ tinh dẫn đường trên hệ mặt trời, gồm 24 vệ tinh được phân bố trong 6 quỹ đạo trong đó có 21 vệ tinh làm việc và 3 vệ tinh dự phòng