Smartkey Honda Chính Hãng

Smartkey Honda Chính Hãng là một loại khoá thông minh do Honda moto phát triển va cung cấp. Smartkey honda sử dụng hệ thống remote nhận  dạng thông minh không cần dùng chìa khoá nên loại bỏ việc bị trộm dùng đoản, vam phá khoá trộm xe bất hợp pháp